Terug                                   homepage Linda Groot-Oud        

mail Linda
 

   opblaasbare  Halve Abraham/Sarah / of Baby  hier te huur  
Introductie   
(Hoe het allemaal begon) 
Het begin
Bidprentjes  
Bovenschriften
Familieberichten (gestopt)
Familie's Oud
Familie Out
Familie Groot
Familie van Schagen
Familie Schoenmaker
Familie Heddes
Familie Bijman
Families Slot
Familie Hinke
Familie site"s 
Familie-perikelen
Foto fam Konijn??
Foto's wie herkent ze?
FAMILIEBOEK OUD
Gezocht
Genealogie Hoogland
      4e versie
Hoorn archief
Handig om te weten
Index genealogie
Kwartier Ko Groot
Kwartier Linda Oud
Kwartier Karin Langedijk
Kwartier Elisabeth Vlaar
Kwartier Merel Kenter
Kalendermaanden 
Ongelukken
Priesters uit Spierdijk
Tweeslachtig kind
Een leuke link
Wet (WPB) 
Ned/Engels vertaald
Voorouders volgorde
Vraag en antwoord
Wat is....
Westfriese munten 
Opgelicht 
Landkaarten
 
Halve Abraham/Sarah
 
 
  Terug
onze zoon Stef  (2006-2010)
 
 
 
 

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------

Bij het uitzoeken van 4 kwartier staten kwam ik steeds weer bij de familie Hoogland terecht. Ondertussen heb je dan zoveel info verzameld, dat het me wel leuk leek om dit ook op het web te zetten.

Samen met Peter Klunder, Wim Verhart, Remko Ooijevaar, Rikus Kaijer en Jaap Hoek en info van wijlen Piet Broers kwamen we tot het resultaat.
Bij een bezoekje op het archief in Hoorn kwam ik Ria Scheijde tegen, ook zij zocht de familie Hoogland.  Deze gegevens zijn hier ook aan toegevoegd.
 

maar

Ik heb er absoluut geen moeite mee om gegevens te delen of eventueel een zoek geraakt gezin compleet door te geven.
Ik vraag zelf ook dingen aan andere net als vele andere genealogen maar om een complete familienaam van een ander over te schrijven om vervolgens je eigen naam erbij te zetten gaat me te ver. Ik vertrouw er dus op als u deze gegevens overneemt dat u op zijn minst aan bronvermelding doet.
(zie ook de namen die hierboven zijn vermeld)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle aanvullingen zijn welkom

Dit is op 15-11-2005 erop gezet

Hier en daar hebben we nog vraagtekens zoals huwelijk data of geboorte data wat eigenlijk niet kan.
Toch heb ik het vermeld.

Mocht u op en aanmerkingen hebben of nog beter aanvullingen, dat zou geweldig zijn.

 Genealogie van Barend Cornelisz. Hoogland

Hieronder ziet u nog een opmerking / toelichting van Remco Ooijevaar
 

Kinderen Cornelis Melisz Hoogland en Grietje Cornelis

 

1-ste huwelijk

  1. Melis ?                                               (? 1e zoon genaamd Melis) vernoemd naar vader Cornelis Melis

  ?. Barend Cornelisz < 1678                  huwelijk + kind in 1698 huwelijk

  ?. Jan Cornelisz < ?

  ?. Grietje Cornelis < ?                            ? vernoemd naar moeder van Grietje Cornelis

  ?. Dirk Cornelisz < 1684                        huwelijk 1704

  6. Melis Cornelisz = 04-1687                 (? 2e zoon genaamd Melis) vernoemd naar vader Cornelis Melis

                                                                overleden na geboorte klaas 1693 en voor 1695 akte

 

Te verwachten eerste zoon is Melis tweede Cornelis

Tweede dochter Maartje

 

2-de huwelijk +/- 1688                            tussen Melis en Trijntje

  7. Trijntje = 04-1689                              ? vernoemd naar moeder van Brechtje Klaas

  8. Maartje < 1693                                  huwelijk 1713 vast vernoemd naar moeder Cornelis Melis

  9. Klaas Cornelisz =07-1693                 ? vernoemd naar vader Brechtje Klaas

 

Kinderen Melisz Cornelis Hoogland en Maartje Theunis Mettis

 

1. Cornelis Melisz < 1657                        (1. kind <1677 stel minimaal 20 jaar oud)  (dus ook vader Melisz Hoogland geboren <1637)

? Theunis Melisz

? Anna Melisz

? Gerbregt Melisz

5. Elisabeth 1675                                    

6. Pieter`1678                                         

7. Aagt 1688                                          

 

verschil eerste en laatste kind is minimaal 31 jaar.  

Dan Maartje Theunis Mettis

 

Theunis Ariaan Mettis en Anna Pieters

1. Maartje Theunis >1638                        ondertrouw ouders 1638 te Wognum

2. Ariaan Theunis <1655                         kind in 1675

    x Jantje Jans

 

Van deze Maartje Theunis Mettis zijn dus pas kinderen te verwachten na 1658

 

Kortom Cornelis Melisz Hoogland is voor 1657 geboren en kan geen kind zijn van deze Maartje Theunis Mettis.

 

Blijft dus de vraag wie is de moeder van Cornelis Melisz Hoogland ev van Grietje Cornelis?

 

Bekijken wij de rest vervolgens lijkt dat aardig te kunnen kloppen

 

Cornelis Melisz Hoogland x Gerbrechtje Jans

 

1. Melisz Cornelisz  <1660                                                    vader overlijd voor 1660

    x Maartje Theunis Mettis

 

2. Jan Cornelis

 

3. Anthonij Cornelis <1644                                                    kind <1664

    x Immetje Reinders

 

4. Crijntje Cornelis

    x Cornelis Maartensz Hoogendorp

 

- Op 03-06-1660 akte voor Gerbrecht Jansz weduwe Cornelis Melisz Hoogland, geassisteerd met Dirk Teunisz Gielis, schoolmeester, haar gekozen voogd, voor de helft, mitsgaders Anthonij Cornelisz Hoogland voor hemzelf en jan Cornelisz en Melis Cornelisz Hoogland en Crijntje Cornelis mitsgaders de absentie van haar man Cornelis Maetz Hoogendorp. Volgens ORA 5564 folio 364 Spanbroek (bron: ?)

 

Maartje Cornelis Hoogland huwt Nibbixwoud 01-01-1713 (1/209) Pieter Pieterz Kragt van Pieter Kragt en Vrouwtje Anthonijs Hoogland

 

Anthonij Cornelis (Melisz) Hoogland x Immetje Reinders

 

1. Cornelis (anthonijsz) (Melisz) Hoogland < 1664                               kind in 1684

2. Reinder (anthonijsz) (Melisz) Hoogland < 1676                                akte

3. Vroutje  (anthonijsz) (Melisz) Hoogland <1673                 geboorte kind <1693

 

- Op 28-08-1676. Testament van Jan Cornelisz Hoogland van Spanbroek. Hij vermaakt al zijn goederen aan Cornelis Antoniz Hoogland, zijn broeders zoontje, of bij overlijden aan zijne kind of kinderen. Bij overlijden van Cornelis Anthonijz zullen de goederen vererven aan zijn vader en bij diens overlijden  op de broederes en zusters van de gesustineerde. Verder zullen de gesustineerde de helft van zijn klederen in devorm vaneen legaat laten volgen aan Reijnedr Anthonijz Hoogland, zijnde het tweede zoontje van Anthonijz Cornelisz Hoogland. NA 4145 Opmeer (bron: ?)

 

kortom in 1676 heeft Anthonij Cornelisz al twee zoons te weten Cornelis en Reinders

 

Cornelis (Antonijsz) Melisz Hoogland en Maritie Willems Blom

1. Antonius 31-10-1684 99

2. Maria 25-01-1685 99

3. Wilhelmus 01-12-1687 99

4. Wilhelmus 25-12-1688 99

5. Emerentia 18-03-1690 99

6. Wilhelmus 14-01-1692 99

7. Emerentia 19-02-1695 99

8. Antonius 09-05-1696 99

9. Antonius 21-06-1697 99

10. Emerentiana 09-08-1698 99

11. Emerentiana 12-08-1701 99

12. Joannes 13-12-1702 99

13. Emerentiana 02-06-1705 99

 

Vroutje Antonijsz Hoogland en Pieter Kragt

Pieter Pietersz Kragt <1693                    huwelijk in 1713

verder nog betreffende de broertjes

 

NA 2101 Hoorn dd. 24-10-1676. Compareerde Griet Adriaensz weduwe van wijlen Cornelis Kat wonende te Wognum ter eenre en Teunis Adriaanz Mettis zo voor hem zelf en vanwege zijn zusterMari Adriaans wonende te Zandwerven ter andere zijde. Zij verdelen een stuk land genaamd `de Ketelboer` groot 3 morgen min deel gelegen te Benningbroek belend Claes Pieterz Taets bewesten en de erf van Dirck Maertz beoosten.

 

Ariaan Dirksz Mets x Marie Jans Broers

1. Dirk

2. Jan

3. Marie

4. Griet Ariaansz x Cornelis Kat

5. Theunis Ariaansz  x Anna Pieters