Terug                                   homepage Linda Groot-Oud        

mail Linda
 

   opblaasbare  Halve Abraham/Sarah / of Baby  hier te huur  
Introductie   
(Hoe het allemaal begon) 
Het begin
Bidprentjes  
Bovenschriften
Familieberichten (gestopt)
Familie's Oud
Familie Out
Familie Groot
Familie van Schagen
Familie Schoenmaker
Familie Heddes
Familie Bijman
Families Slot
Familie Hinke
Familie site"s 
Familie-perikelen
Foto fam Konijn??
Foto's wie herkent ze?
FAMILIEBOEK OUD
Gezocht
Genealogie Hoogland
      4e versie
Hoorn archief
Handig om te weten
Index genealogie
Kwartier Ko Groot
Kwartier Linda Oud
Kwartier Karin Langedijk
Kwartier Elisabeth Vlaar
Kwartier Merel Kenter
Kalendermaanden 
Ongelukken
Priesters uit Spierdijk
Tweeslachtig kind
Een leuke link
Wet (WPB) 
Ned/Engels vertaald
Voorouders volgorde
Vraag en antwoord
Wat is....
Westfriese munten 
Opgelicht 
Landkaarten
 
Halve Abraham/Sarah
 
 
  Terug
onze zoon Stef  (2006-2010)
 
 
 
 

 

 
 


U KUNT NU HET FAMILIEBOEK BESTELLEN

heeft u belangstelling voor het boek van deze r.k. familie Oud? Mail me

De eerste druk 11-05-2002  
300 boeken 
zijn op. (532 pagina's)

De tweede druk 150 boeken 
 uitgebracht op 14-12-2002 (576 pagina's)
 

Waar begin je als je je familie stamboom wilt uitzoeken?

(een zeer duidelijk antwoord van iemand uit de soc.genealogy.benelux groep.)

Praktisch is het het meest eenvoudig om te beginnen in familiekring. Vraag uw ouders, ooms, tantes (in ieder geval de oudste leden van de familie) wat zij u kunnen vertellen over de generaties voor u, wat zij deden, waar zij vandaan kwamen. Dat zou het "gat" moeten kunnen vullen tot voor de Tweede
Wereldoorlog. Dan begint het onderzoek in de archieven. Dat valt uiteen in de periode vůůr de Franse Tijd (1796-1811) en daarna. Onder invloed van Napoleon werd in de Nederlanden de Burgerlijke Stand ingevoerd. Daarin worden registraties bijgehouden van geboorte, huwelijk en overlijden. Deze
werden voorzien van tienjaarlijkse tafels (indexen op naam), hetgeen het zoeken makkelijker maakt. Veel van de die tafels zijn als kopie in boekvorm ter inzage op Archieven (eventueel op microfiche, microfilm of via een computersysteem). Op die manier verzamelt u de feiten over uw voorouders.
Probeer zo uitvoerig mogelijk te documenteren wat u vindt. Zelfs details die u niet interesseren kunnen op een later tijdstip in het onderzoek van pas komen. Naast de Burgerlijke Stand hebben veel archieven ook de beschikking over de lijsten van het bevolkingsregister. Deze worden in het algemeen iets
onnauwkeuriger geacht, maar ze kunnen een indruk geven van de samenstelling van gezinnen (hoewel u er niet vreemd van op moet kijken als u ook neven, nichten en kleinkinderen tegenkomt in het 'gezin', soms zelfs personeel, bedienden, etc.). Wanneer u voor ca. 1800 terecht bent gekomen, bent u aangewezen op de zgn. DTB boeken (de kerkregisters waarin Doop, Trouw en
Begraven werden bijgehouden). Over wat er precies waar ligt en hoe dat toegankelijk is, kunt het best overleggen met de lokale archivaris. Hoewel de bronnen in BelgiŽ overeenstemmen met die in Nederland, heb ik geen ervaring met onderzoek in BelgiŽ. Ik kan u dan ook niet echt van dienst zijn met tips over toegankelijkheid van archieven in BelgiŽ.

Tegenwoordig kan het geen kwaad om een ruw onderzoek uit te voeren op internet, om te zien of er misschien iemand is die al onderzoek heeftgedaan. Goede startpunten hiervoor zijn onder andere:

http://users.skynet.be/sky60754/familiekunde/

http://www.kuijsten.net/navigator/belgium/

http://www.nedgen.nl/

[LET OP: vul de naam in het invoervak en vergeet niet om het keuzerondje voor 'NedGen Netherlands/Belgium' ofwel 'NedGen Netherlands/Belgium 2' staat VOORDAT u op de 'search' knop klikt.]

Wat ik nog hierbij wil opmerken. Schrijf zo veel mogelijk op vraag zoveel mogelijk ook naar foto's en bidprentjes en vermeld altijd de bron. Dit lijkt in het begin niet intressant, maar later zult u merken dat het toch handig geweest is dat u dat van het begin af aan wel gedaan heeft. En begin bij de nu nog levende personen, wat in de archieven staat, staat er over vele jaren nog wel.

Dan nog een reactie uit de genealogy-groep

Van de site van het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl) kun je een eenvoudige handleiding downloaden. Begin daar maar eens mee en overigens,

welkom tot de club van zwaarverslaafden.