Terug                                   homepage Linda Groot-Oud        

mail Linda
 

   opblaasbare  Halve Abraham/Sarah / of Baby  hier te huur  
Introductie   
(Hoe het allemaal begon) 
Het begin
Bidprentjes  
Bovenschriften
Familieberichten (gestopt)
Familie's Oud
Familie Out
Familie Groot
Familie van Schagen
Familie Schoenmaker
Familie Heddes
Familie Bijman
Families Slot
Familie Hinke
Familie site"s 
Familie-perikelen
Foto fam Konijn??
Foto's wie herkent ze?
FAMILIEBOEK OUD
Gezocht
Genealogie Hoogland
      4e versie
Hoorn archief
Handig om te weten
Index genealogie
Kwartier Ko Groot
Kwartier Linda Oud
Kwartier Karin Langedijk
Kwartier Elisabeth Vlaar
Kwartier Merel Kenter
Kalendermaanden 
Ongelukken
Priesters uit Spierdijk
Tweeslachtig kind
Een leuke link
Wet (WPB) 
Ned/Engels vertaald
Voorouders volgorde
Vraag en antwoord
Wat is....
Westfriese munten 
Opgelicht 
Landkaarten
 
Halve Abraham/Sarah
 
 
  Terug
onze zoon Stef  (2006-2010)
 
 
 
 

 

 
 


Voorouders in volgorde tegen gekomen in de soc.genealogy.benelux

1.Proband (kwartierdrager) 130 opperouder 259 hooggrootouder 388 hoogopperovergrootouder
2.Ouders 131 oppergrootouder 260 hoogovergrootouder 389 hoogopperbetovergrootouder
3.Grootouders 132 opperovergrootouders 261 hoogbetovergrootouder 390 hoogopperoudouder
4.Overgrootouders 133 opperbetovergrootouder 262 hoogoudouder 391 hoogopperoudgrootouder
5.Betovergrootouders 134 opperoudouder 263 hoogoudgrootouder 392 hoogopperoudovergrootouder
6.Oudouders 135 opperoudgrootouder 264 hoogoudovergrootouder 393 hoogopperoudbetovergrootouder
7.Oudgrootouders 136 opperoudovergrootouder 265 hoogoudbetovergrootouder 394 hoogopperstamouder
8 oudovergrootouder 137 opperoudbetovergrootouder 266 hoogstamouder 395 hoogopperstamgrootouder
9.Oudbetovergrootouders 138 opperstamouder 267 hoogstamgrootouder 396 hoogopperstamovergrootouder
10.Stamouders 139 opperstamgrootouder 268 hoogstamovergrootouder 397 hoogopperstambetovergrootouder
11.Stamgrootouders 140 opperstamovergrootouder 269 hoogstambetovergrootouder 398 hoogopperstamoudouder
12.Stamovergrootouders 141 opperstambetovergrootouder 270 hoogstamoudouder 399 hoogopperstamoudgrootouder
13.Stambetovergrootouders 142 opperstamoudouder 271 hoogstamoudgrootouder 400 hoogopperstamoudovergrootouder
14.Stamoudouders 143 opperstamoudgrootouder 272 hoogstamoudovergrootouder 401 hoogopperstamoudbetovergrootouder
15.Stamoudgrootouders 144 opperstamoudovergrootouder 273 hoogstamoudbetovergrootouder 402 hoogopperedelouder
16.Stamovergrootouders 145 opperstamoudbetovergrootouder 274 hoogedelouder 403 hoogopperedelgrootouder
17.Stamoudbetovergrootouders 146 opperedelouder 275 hoogedelgrootouder 404 hoogopperedelovergrootouder
18.Edelouders 147 opperedelgrootouder 276 hoogedelovergrootouder 405 hoogopperedelbetovergrootouder
19.Edelgrootouders 148 opperedelovergrootouder 277 hoogedelbetovergrootouder 406 hoogopperedeloudouder
20.Edelovergrootouders 149 opperedelbetovergrootouder 278 hoogedeloudouder 407 hoogopperedeloudgrootouder
21.Edelbetovergrootouders 150 opperedeloudouder 279 hoogedeloudgrootouder 408 hoogopperedeloudovergrootouder
22.Edeloudouders 151 opperedeloudgrootouder 280 hoogedeloudovergrootouder 409 hoogopperedeloudbetovergrootouder
23.Edeloudgrootouders 152 opperedeloudovergrootouder 281 hoogedeloudbetovergrootouder 410 hoogopperedelstamouder
24.Edeloudovergrootouders 153 opperedeloudbetovergrootouder 282 hoogedelstamouder 411 hoogopperedelstamgrootouder
25.Edeloudbetovergrootouders 154 opperedelstamouder 283 hoogedelstamgrootouder 412 hoogopperedelstamovergrootouder
26.Edelstamouders 155 opperedelstamgrootouder 284 hoogedelstamovergrootouder 413 hoogopperedelstambetovergrootouder
27.Edelstamgrootouders 156 opperedelstamovergrootouder 285 hoogedelstambetovergrootouder 414 hoogopperedelstamoudouder
28.Edelstamovergrootouders 157 opperedelstambetovergrootouder 286 hoogedelstamoudouder 415 hoogopperedelstamoudgrootouder
29.Edelstambetovergrootouders 158 opperedelstamoudouder 287 hoogedelstamoudgrootouder 416 hoogopperedelstamoudovergrootouder
30.Edelstamoudouders 159 opperedelstamoudgrootouder 288 hoogedelstamoudovergrootouder 417 hoogopperedelstamoudbetovergrootouder
31.Edelstamoudgrootouders 160 opperedelstamoudovergrootouder 289 hoogedelstamoudbetovergrootouder 418 hoogoppervoorouder
32.Edelstamoudovergrootouders 161 opperedelstamoudbetovergrootouder 290 hoogvoorouder 419 hoogoppervoorgrootouder
33.Edelstambetoudovergrootouders 162 oppervoorouder 291 hoogvoorgrootouder 420 hoogoppervoorovergrootouder
34.Voorouders 163 oppervoorgrootouder 292 hoogvoorovergrootouder 421 hoogoppervoorbetovergrootouder
35.Voorgrootouders 164 oppervoorovergrootouder 293 hoogvoorbetovergrootouder 422 hoogoppervooroudouder
36.Voorovergrootouders 165 oppervoorbetovergrootouder 294 hoogvooroudouder 423 hoogoppervooroudgrootouder
37.Voorbetovergrootouders 166 oppervooroudouder 295 hoogvooroudgrootouder 424 hoogoppervooroudovergrootouder
38.Vooroudouders 167 oppervooroudgrootouder 296 hoogvooroudovergrootouder 425 hoogoppervooroudbetovergrootouder
39.Vooroudgrootouders 168 oppervooroudovergrootouder 297 hoogvooroudbetovergrootouder 426 hoogoppervoorstamouder
40.Vooroudovergrootouders 169 oppervooroudbetovergrootouder 298 hoogvoorstamouder 427 hoogoppervoorstamgrootouder
41 vooroudbetovergrootouder 170 oppervoorstamouder 299 hoogvoorstamgrootouder 428 hoogoppervoorstamovergrootouder
42 voorstamouder 171 oppervoorstamgrootouder 300 hoogvoorstamovergrootouder 429 hoogoppervoorstambetovergrootouder
43 voorstamgrootouder 172 oppervoorstamovergrootouder 301 hoogvoorstambetovergrootouder 430 hoogoppervoorstamoudouder
44 voorstamovergrootouder 173 oppervoorstambetovergrootouder 302 hoogvoorstamoudouder 431 hoogoppervoorstamoudgrootouder
45 voorstambetovergrootouder 174 oppervoorstamoudouder 303 hoogvoorstamoudgrootouder 432 hoogoppervoorstamoudovergrootouder
46 voorstamoudouder 175 oppervoorstamoudgrootouder 304 hoogvoorstamoudovergrootouder 433 hoogoppervoorstamoudbetovergrootouder
47 voorstamoudgrootouder 176 oppervoorstamoudovergrootouder 305 hoogvoorstamoudbetovergrootouder 434 hoogoppervooredelouder
48 voorstamoudovergrootouder 177 oppervoorstamoudbetovergrootouder 306 hoogvooredelouder 435 hoogoppervooredelgrootouder
49 voorstamoudbetovergrootouder 178 oppervooredelouder 307 hoogvooredelgrootouder 436 hoogoppervooredelovergrootouder
50 vooredelouder 179 oppervooredelgrootouder 308 hoogvooredelovergrootouder 437 hoogoppervooredelbetovergrootouder
51.vooredelgrootouder 180 oppervooredelovergrootouder 309 hoogvooredelbetovergrootouder 438 hoogoppervooredeloudouder
52.vooredelovergrootouder 181 oppervooredelbetovergrootouder 310 hoogvooredeloudouder 439 hoogoppervooredeloudgrootouder
53.vooredelbetovergrootouder 182 oppervooredeloudouder 311 hoogvooredeloudgrootouder 440 hoogoppervooredeloudovergrootouder
54 vooredeloudouder 183 oppervooredeloudgrootouder 312 hoogvooredeloudovergrootouder 441 hoogoppervooredeloudbetovergrootouder
55 vooredeloudgrootouder 184 oppervooredeloudovergrootouder 313 hoogvooredeloudbetovergrootouder 442 hoogoppervooredelstamouder
56 vooredeloudovergrootouder 185 oppervooredeloudbetovergrootouder 314 hoogvooredelstamouder 443 hoogoppervooredelstamgrootouder
57 vooredeloudbetovergrootouder 186 oppervooredelstamouder 315 hoogvooredelstamgrootouder 444 hoogoppervooredelstamovergrootouder
58 vooredelstamouder 187 oppervooredelstamgrootouder 316 hoogvooredelstamovergrootouder 445 hoogoppervooredelstambetovergrootouder
59 vooredelstamgrootouder 188 oppervooredelstamovergrootouder 317 hoogvooredelstambetovergrootouder 446 hoogoppervooredelstamoudouder
60.Vooredelstamovergrootouders 189 oppervooredelstambetovergrootouder 318 hoogvooredelstamoudouder 447 hoogoppervooredelstamoudgrootouder
61.Vooredelstambetovergrootouders 190 oppervooredelstamoudouder 319 hoogvooredelstamoudgrootouder 448 hoogoppervooredelstamoudovergrootouder
62.Vooredelstamoudouder 191 oppervooredelstamoudgrootouder 320 hoogvooredelstamoudovergrootouder 449 hoogoppervooredelstamoudbetovergrootouder
63.Vooredelstamoudgrootouder 192 oppervooredelstamoudovergrootouder 321 hoogvooredelstamoudbetovergrootouder 450 hoogopperaartsouder
64.Vooredelstamoudovergrootouder   193 oppervooredelstamoudbetovergrootouder 322 hoogaartsouder 451 hoogopperaartsgrootouder
65.Vooredelstamoudbetovergrootouder 194 opperaartsouder 323 hoogaartsgrootouder 452 hoogopperaartsovergrootouder
66.Aartsouder 195 opperaartsgrootouder 324 hoogaartsovergrootouder 453 hoogopperaartsbetovergrootouder
67.Aartsgrootouder 196 opperaartsovergrootouder 325 hoogaartsbetovergrootouder 454 hoogopperaartsoudouder
68.Aartsovergrootouder 197 opperaartsbetovergrootouder 326 hoogaartsoudouder 455 hoogopperaartsoudgrootouder
69.Aartsbetovergrootouder 198 opperaartsoudouders 327 hoogaartsoudgrootouder 456 hoogopperaartsoudovergrootouder
70.Aartsoudouder 199 opperaartsoudgrootouder 328 hoogaartsoudovergrootouder 457 hoogopperaartsoudbetovergrootouder
71 aartsoudgrootouder 200 opperaartsoudovergrootouder 329 hoogaartsoudbetovergrootouder 458 hoogopperaartsstamouder
72 aartsoudovergrootouder 201 opperaartsoudbetovergrootouder 330 hoogaartsstamouder 459 hoogopperaartsstamgrootouder
73 aartsoudbetovergrootouder 202 opperaartsstamouder 331 hoogaartsstamgrootouder 460 hoogopperaartsstamovergrootouder
74 aartsstamouder 203 opperaartsstamgrootouder 332 hoogaartsstamovergrootouder 461 hoogopperaartsstambetovergrootouder
75 aartsstamgrootouder 204 opperaartsstamovergrootouder 333 hoogaartsstambetovergrootouder 462 hoogopperaartsstamoudouder
76.Aartsstamovergrootouders 205 opperaartsstambetovergrootouder 334 hoogaartsstamoudouder 463 hoogopperaartsstamoudgrootouder
77.Aartsstambetovergrootouders 206 opperaartsstamoudouder 335 hoogaartsstamoudgrootouder 464 hoogopperaartsstamoudovergrootouder
78.Aartsstamoudouders 207 opperaartsstamoudgrootouder 336 hoogaartsstamoudovergrootouder 465 hoogopperaartsstamoudbetovergrootouder
79.Aartsstamoudgrootouders 208 opperaartsstamoudovergrootouder 337 hoogaartsstamoudbetovergrootouder 466 hoogopperaartsedelouder
80.Aartsstamoudovergrootouders 209 opperaartsstamoudbetovergrootouder 338 hoogaartsedelouder 467 hoogopperaartsedelgrootouder
81.Aartsstamoudbetovergrootouders 210 opperaartsedelouder 339 hoogaartsedelgrootouder 468 hoogopperaartsedelovergrootouder
82.Aartsedelouders 211 opperaartsedelgrootouder 340 hoogaartsedelovergrootouder 469 hoogopperaartsedelbetovergrootouder
83.Aartsedelgrootouders 212 opperaartsedelovergrootouder 341 hoogaartsedelbetovergrootouder 470 hoogopperaartsedeloudouder
84.Aartsedelovergrootouders 213 opperaartsedelbetovergrootouder 342 hoogaartsedeloudouder 471 hoogopperaartsedeloudgrootouder
85.Aarstedelbetovergrootouders 214 opperaartsedeloudouder 343 hoogaartsedeloudgrootouder 472 hoogopperaartsedeloudovergrootouder
86.Aartedeloudouders 215 opperaartsedeloudgrootouder 344 hoogaartsedeloudovergrootouder 473 hoogopperaartsedeloudbetovergrootouder
87.Aartsedeloudgrootouders 216 opperaartsedeloudovergrootouder 345 hoogaartsedeloudbetovergrootouder 474 hoogopperaartsedelstamouder
88 aartsedeloudovergrootouder 217 opperaartsedeloudbetovergrootouder 346 hoogaartsedelstamouder 475 hoogopperaartsedelstamgrootouder
89.Aartsedeloudbetovergrootouders 218 opperaartsedelstamouder 347 hoogaartsedelstamgrootouder 476 hoogopperaartsedelstamovergrootouder
90.Aartsedelstamouders 219 opperaartsedelstamgrootouder 348 hoogaartsedelstamovergrootouder 477 hoogopperaartsedelstambetovergrootouder
91.Aartsedelstamgrootouders 220 opperaartsedelstamovergrootouder 349 hoogaartsedelstambetovergrootouder 478 hoogopperaartsedelstamoudouder
92.Aartsedelstamovergrootouders 221 opperaartsedelstambetovergrootouder 350 hoogaartsedelstamoudouder 479 hoogopperaartsedelstamoudgrootouder
93 Aartsedelstambetovergrootouders 222 opperaartsedelstamoudouder 351 hoogaartsedelstamoudgrootouder 480 hoogopperaartsedelstamoudovergrootouder
94.Aartsedelstamoudouders 223 opperaartsedelstamoudgrootouder 352 hoogaartsedelstamoudovergrootouder 481 hoogopperaartsedelstamoudbetovergrootouder
95 Aartsedelstamoudgrootouder 224 opperaartsedelstamoudovergrootouder 353 hoogaartsedelstamoudbetovergrootouder 482 hoogopperaartsvoorouder
96 Aartsedelstamoudovergrootouder 225opperaartsedelstamoudbetovergrootouder 354 hoogaartsvoorouder 483 hoogopperaartsvoorgrootouder
97Aartsedelstamoudbetovergrootouder 226 opperaartsvoorouder 355 hoogaartsvoorgrootouder 484 hoogopperaartsvoorovergrootouder
98 Aartsvoorouder 227 opperaartsvoorgrootouder 356 hoogaartsvoorovergrootouder 485 hoogopperaartsvoorbetovergrootouder
99 Aartsvoorgrootouder 228 opperaartsvoorovergrootouder 357 hoogaartsvoorbetovergrootouder 486 hoogopperaartsvooroudouder
100 Aartsvoorovergrootouder 229 opperaartsvoorbetovergrootouder 358 hoogaartsvooroudouder 487 hoogopperaartsvooroudgrootouder
101 aartsvoorbetovergrootouder 230 opperaartsvooroudouder 359 hoogaartsvooroudgrootouder 488 hoogopperaartsvooroudovergrootouder
102 aartsvooroudouder 231 opperaartsvooroudgrootouder 360 hoogaartsvooroudovergrootouder 489 hoogopperaartsvooroudbetovergrootouder
103 aartsvooroudgrootouder 232 opperaartsvooroudovergrootouder 361 hoogaartsvooroudbetovergrootouder 490 hoogopperaartsvoorstamouder
104 aartsvooroudovergrootouder 233 opperaartsvooroudbetovergrootouder 362 hoogaartsvoorstamouder 491 hoogopperaartsvoorstamgrootouder
105 aartsvooroudbetovergrootouder 234 opperaartsvoorstamouder 363 hoogaartsvoorstamgrootouder 492 hoogopperaartsvoorstamovergrootouder
106 aartsvoorstamouder 235 opperaartsvoorstamgrootouder 364 hoogaartsvoorstamovergrootouder 493 hoogopperaartsvoorstambetovergrootouder
107 aartsvoorstamgrootouder 236 opperaartsvoorstamovergrootouder 365 hoogaartsvoorstambetovergrootouder 494 hoogopperaartsvoorstamoudouder
108 aartsvoorstamovergrootouders 237 opperaartsvoorstambetovergrootouder 366 hoogaartsvoorstamoudouder 495 hoogopperaartsvoorstamoudgrootouder
109 aartsvoorstambetovergrootouder 238 opperaartsvoorstamoudouder 367 hoogaartsvoorstamoudgrootouder 496 hoogopperaartsvoorstamoudovergrootouder
110 aartsvoorstamoudouders 239 opperaartsvoorstamoudgrootouder 368 hoogaartsvoorstamoudovergrootouder 497hoogopperaartsvoorstamoudbetovergrootouder
111 aartsvoorstamoudgrootouder 240 opperaartsvoorstamoudovergrootouder 369hoogaartsvoorstamoudbetovergrootouder 498 hoogopperaartsvooredelouder
112 aartsvoorstamoudovergrootouder 241opperaartsvoorstamoudbetovergrootouder 370 hoogaartsvooredelouder 499 hoogopperaartsvooredelgrootouder
113aartsvoorstamoudbetovergrootouder 242 opperaartsvooredelouder 371 hoogaartsvooredelgrootouder 500 hoogopperaartsvooredelovergrootouder
114 aartsvooredelouder 243 opperaartsvooredelgrootouder 372 hoogaartsvooredelovergrootouder 501 hoogopperaartsvooredelbetovergrootouder
115 aartsvooredelgrootouder 244 opperaartsvooredelovergrootouder 373 hoogaartsvooredelbetovergrootouder 502 hoogopperaartsvooredeloudouder
116 aartsvooredelovergrootouder 245 opperaartsvooredelbetovergrootouder 374 hoogaartsvooredeloudouder 503 hoogopperaartsvooredeloudgrootouder
117 aartsvooredelbetovergrootouder 246 opperaartsvooredeloudouder 375 hoogaartsvooredeloudgrootouder 504 hoogopperaartsvooredeloudovergrootouder
118 aartsvooredeloudouders 247 opperaartsvooredeloudgrootouder 376 hoogaartsvooredeloudovergrootouder 505 hoogopperaartsvooredeloudbetovergrootouder
119 aartsvooredeloudgrootouder 248 opperaartsvooredeloudovergrootouder 377 hoogaartsvooredeloudbetovergrootouder 506 hoogopperaartsvooredelstamouder
120 aartsvooredeloudovergrootouder 249 opperaartsvooredeloudbetovergrootouder 378 hoogaartsvooredelstamouder 507 hoogopperaartsvooredelstamgrootouder
121 aartsvooredeloudbetovergrootouder 250 opperaartsvooredelstamouder 379 hoogaartsvooredelstamgrootouder 508 hoogopperaartsvooredelstamovergrootouder
122 aartsvooredelstamouder 251 opperaartsvooredelstamgrootouder 380 hoogaartsvooredelstamovergrootouder 509hoogopperaartsvooredelstambetovergrootouder
123 aartsvooredelstamgrootouder 252 opperaartsvooredelstamovergrootouder 381hoogaartsvooredelstambetovergrootouder 510 hoogopperaartsvooredelstamoudouder
124 aartsvooredelstamovergrootouder 253opperaartsvooredelstambetovergrootouder 382 hoogaartsvooredelstamoudouder 511 hoogopperaartsvooredelstamoudgrootouder
125 aartsvooredelstambetovergrootouder 254 opperaartsvooredelstamoudouder 383 hoogaartsvooredelstamoudgrootouder 512hoogopperaartsvooredelstamoudovergrootouder
126 aartsvooredelstamoudouder 255 opperaartsvooredelstamoudgrootouder 384hoogaartsvooredelstamoudovergrootouder 513hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder
127 aartsvooredelstamoudgrootouder 256opperaartsvooredelstamoudovergrootouder 385hoogaartsvooredelstamoudbetovergrootouder
128 aartsvooredelstamoudovergrootouder 257opperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder 386 hoogopperouder
129aartsvooredelstamoudbetovergrootouder 258 hoogouder 387 hoogoppergrootouder Erfelijkheidsleer